Evropské informační zdroje

Euroskop

Informační portál Vlády ČR, na kterém lze nalézt veškeré informace o Evropské unii.

Webové stránky: http://www.euroskop.cz

 

Portál Evropské unie

Na tomto portálu lze nalézt aktuální informace o činnostech Evropské unie včetně základních informací o evropské integraci. Na portálu lze nahlížet do veškerých platných právních předpisů (včetně těch, které se teprve připravují) a získat informace o politikách, které Evropská unie provádí v rámci pravomocí, jež jí podle Smluv připadají.

Webové stránky: http://europa.eu/index_cs.htm

 

Zastoupení Evropské komise v ČR

Zastoupení Evropské komise v členských státech EU jsou součástí tiskového a komunikačního servisu Evropské komise, který spadá pod Generální ředitelství pro komunikaci v Bruselu.

Webové stránky: http://www.evropska-unie.cz

 

Generální ředitelství Evropské komise pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti

Na webových stránkách lze nalézt veškeré informace v oblasti koordinace sociálního zabezpečení (např. práva a povinnosti občanů, fungování koordinačního systému) a dále také texty, rozhodnutí a doporučení Správní komise.

Webové stránky: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=26&langId=cs

Informace o systémech sociálního zabezpečení ve 31 státech Evropy

Webové stránky: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=858&langId=cs

 

trESS

Webová stránka trESS (Training and Reporting on Euroepan Social Security) obsahuje široké zdroje informací o koordinaci sociálního zabezpečení v Evropě. Mezi hlavní aktivity trESSu patří školení, vytváření sítí a sdílení informací, podávání zpráv a analýzy. Webové stránky trESSu jsou primárně v angličtině, ale obsahují poměrně velké množství cenných informací také v národních jazycích.

Webové stránky: http://www.tress-network.org/

 

FreSsco

FreSsco (Free movement of workers and Social security coordination) je síť nezávislých expertů z oblasti volného pohybu osob a koordinace sociálního zabezpečení. FreSsco nahrazuje projekt trESS, který skončil v prosinci 2013. Mezi hlavní aktivity FreSsco patří sdílení informací a vytváření sítí, analýzy a organizace seminářů.

Více informací na: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1098

 

 

Aktualizováno dne 30. 10. 2014