Změny v právních předpisech důchodového pojištění ve Slovenské republice od 1. 1. 2016

Slovenská Sociální pojišťovna informuje na svých webových stránkách o změnách v systému důchodového pojištění na Slovensku platných od 1. 1. 2016:

 

ČSSZ není oprávněna podávat informace o právních předpisech jiných členských států. S dotazy je třeba se obrátit přímo na příslušnou instituci v daném státě.