Výplata důchodů z Bulharské republiky

 Výplata důchodů z Bulharské republiky

Osoby, které pobírají v České republice důchodovou dávku z Bulharska, musí zaslat bulharské instituci Prohlášení o žití za každé období platby, nikoliv však kratší než 3 měsíce. Důchodové dávky se vyplácejí za minulé období do konce měsíce, za nějž je úředně ověřeno Prohlášení o žití. Výjimkou jsou případy, kdy se důchodové dávky vyplácejí každý měsíc. Formuláře Prohlášení o žití se osobám odesílají z  Národního pojišťovacího institutu Bulharské republiky (NOI)  na základě první obdržené písemné žádosti od důchodce, ve které tito uvádějí, v jakém časovém úseku v roce chtějí, aby jim byla důchodová dávka poukazována. Následně jim NOI odesílá Prohlášení o žití k potvrzení v posledním měsíci jimi zvoleného období. Poté, kdy Prohlášení o žití vyplní a nechají je ověřit (notářem, konzulátem nebo jinou úřední osobou k tomuto účelu určenou legislativou), je jim důchodová dávka vyplacena.

Formulář Prohlášení o žití je ke stažení v bulharsko-anglické verzi a nebo bulharsko-německé jazykové verzi.