Nová služba pro klienty polské instituce ZUS v otázkách důchodového pojištění

Nová služba pro klienty polské instituce ZUS v otázkách důchodového pojištění

Klienti mají novou možnost elektronickou cestou kontaktovat polskou instituci ZUS v důchodové oblasti. Jedná se o zvláštní on-line servis pro klienty, kteří se zajímají o informace o důchodech od ZUSu (druhy důchodů, podmínky nároku na důchod, výpočet důchodu, postupy, dokumenty, výplata a další). Tímto způsobem je možné získat také informace o okolnostech týkajících se důchodového řízení v rámci EU (např. na podmínky výplaty důchodů, zdanění důchodu, srážky na zdravotní  pojištění z důchodů, apod).

Klienti se mohou dotazovat na webových stránkách http://e-inspektorat.zus.pl/.

Dotazy jsou zasílány informačním systémem příslušným pracovníkům ZUSu pro Polsko a nebo příslušným pro důchodové záležitosti ve vztahu k jednotlivým členským státům. Tazatel se zaregistruje v systému, vybere stát a zeptá se  příslušné pobočky ZUSu.

Tuto službu není zatím možno využívat pro podávání žádostí o důchod nebo k odvolání proti rozhodnutí ZUSu. Má pouze informativní charakter.

Otázky se musí vztahovat pouze k důchodovému pojištění. Není možné tímto způsobem zde získat informace týkající se nemocenského pojištění, příslušné legislativy, zdravotní péče, dávek v nezaměstnanosti nebo rodinných dávek.

Instrukce o tom, jak postupovat při použití nové služby jsou zatím pouze v polštině, do budoucna budou i v dalších jazycích.