Informace pro příjemce důchodů z České republiky, které jsou zasílány na bankovní účty v Bulharsku

V červnu 2014 obdrží ti příjemci důchodů, kterým je důchod vyplácen z České republiky na jejich bankovní účet v Bulharsku, naposledy poštou od České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) vytištěný tiskopis Potvrzení o žití. ČSSZ jim společně s tímto tiskopisem zašle i dopis s oznámením o změně systému výplat důchodů z České republiky na bankovní účty v Bulharsku.

Změna se bude týkat ukončení zasílání tiskopisu Potvrzení o žití z ČSSZ na adresu klientů a zrušení pevně dané tříměsíční délky období zpětné výplaty důchodu.

Cílem změny je zjednodušení celého výplatního procesu, které spočívá především ve skutečnosti, že již nebude docházet ke komplikacím vznikajícím při pozastavení výplaty z důvodu nedodržení lhůty na vrácení ověřeného tiskopisu Potvrzení o žití.

Podle původního systému výplaty důchodu obdrží příjemci českých důchodů svůj důchod na účet v Bulharsku za první čtvrtletí r. 2014. Od dalšího výplatního období, tj. od 1. 4. 2014 bude časový interval zasílání ověřeného Potvrzení o žití záviset pouze na uvážení příjemce důchodu, tedy na tom, kdy příjemce důchodu tiskopis ČSSZ zašle. ČSSZ bude akceptovat bez omezení jakékoliv časové období – tedy např. měsíční, dvouměsíční, tříměsíční atd. Výplata bude provedena do 4 týdnů ode dne doručení ověřeného tiskopisu Potvrzení o žití do  ČSSZ. Důchod bude vyplacen zpětně za období od měsíce následujícího po měsíci, za který byl důchod naposledy vyplacen, do konce měsíce, v němž bylo Potvrzení o žití ověřeno.

Příklad:

Poslední platba důchodu přišla na účet v Bulharsku za období do 30. 6. 2014. Příjemce důchodu zaslal ČSSZ Potvrzení o žití, které bylo ověřeno dne 5. října 2014. Znamená to, že důchod bude na účet v Bulharsku převeden za červenec, srpen, září a říjen 2014 (neboť říjen je poslední měsíc, v němž bylo Potvrzení o žití ověřeno).

 

Pro budoucí výplatní období  ČSSZ doporučuje klientům pořídit si fotokopie tiskopisu Potvrzení o žití zaslaného v červnu 2014. Další možností, kde je možné tiskopis získat, jsou webové stránky ČSSZ (http://www.cssz.cz/cz/tiskopisy/duchodove-pojisteni.htm - Potvrzení o žití – bulharsky) a nebo webové stránky bulharského nositele pojištění http://www.noi.bg/.