Informace pro poživatele invalidního důchodu z Norska

K 1. lednu 2015 bude Norsko realizovat reformu invalidních dávek. Touto reformou se invalidní důchod přemění na invalidní dávky.

Tyto nové invalidní dávky bude norská instituce NAV (The Norwegian Labour and Welfare Service) spravovat v souladu s ustanoveními o důchodech v rámci mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení, které má Norsko uzavřeny s ostatními státy, včetně kapitoly 5 Nařízení EP a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení.

Jedním z cílů reformy invalidních důchodů je usnadnit příjemcům výkon pracovní činnosti při pobírání invalidních dávek tak, aby více z nich mohlo uplatnit svoji schopnost pracovat. Znamená to, kromě jiného, že příjemci invalidních dávek mohou pracovat bez toho, aby to ovlivnilo stupeň jejich invalidity.

Každý, kdo v současnosti pobírá invalidní důchod z norské soustavy pojištění, bude automaticky převeden do systému invalidních dávek. V říjnu a listopadu 2014 rozešle NAV příjemcům invalidního důchodu dopis s rozhodnutím, detailními informacemi a přepočtem jejich invalidních dávek. První platba se uskuteční 20. ledna 2015. Do té doby budou invalidní důchody vypláceny jako dosud.

ČSSZ není oprávněna podávat informace. Více informací o systému invalidních dávek naleznete na www.nyuføretrygd.no, k jednotlivým dávkám pak přímo u norské instituce.