Důchodový věk ve státech EU, EHP a Švýcarsku

Důchodový věk je v členských zemích EU, EHP a Švýcarsku rozdílný. Pro závazné informace je třeba obracet se vždy na nositele pojištění v konkrétním členském státě (kontakty na jednotlivé nositele pojištění naleznete na http://www.cssz.cz/cz/evropska-unie/kontakty/instituce-statu-eu-a-ehp.htm.

 

Tabulka důchodového věku

Údaje mají pouze orientační charakter; pro získání závazných údajů je třeba vždy kontaktovat příslušnou instituci daného státu.

ZEMĚ

MUŽI

ŽENY

Belgie

65

65

Bulharsko

64 a 1m. - 65

61 a 2 m. - 65

Dánsko

65 - 68+

65 - 68+

Estonsko

63 - 65

63 - 65

Finsko

63 - 65

63 - 65

Francie

60 - 62

60 - 62

Chorvatsko

65 - 67

62 - 67

Island

67

67

Irsko

66 - 68

66 - 68

Itálie

66 a 7 m.

66 a 7 m.

Kypr

65

65

Lichtenštejnsko

65

65

Maďarsko

62 - 65

62 - 65

Malta

62 - 65

62 - 65

Litva

62 - 65

60 - 65

Lotyšsko

63 a 3 m. - 65

63 a 3 m. - 65

Lucembursko

65

65

Německo

65 - 67

65 - 67

Nizozemsko

65 a 9 m. – 67 a 3 m.

65 a 9 m. – 67 a 3 m.

Norsko

62-67

62-67

Polsko

65 - 67

60 - 67

Portugalsko

65 - 66 a 4 m.

65 - 66 a 4 m.

Rakousko

65

60

Rumunsko

65

60 a 9 m. - 63

Řecko

62 - 67

62 - 67

Slovensko

62

62

Slovinsko

65

64

Španělsko

65

65

Švédsko

61-67

61-67

Švýcarsko

65

64

Velká Británie

65

63 - 65

 

Více informací o důchodovém věku v členských státech EU, EHP a Švýcarsku v anglickém, německém a francouzském jazyce získáte na
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=858&langId=en.