eSlužby ČSSZ

ČSSZ nabízí prostřednictvím ePortálu ČSSZ elektronické služby (tzv. eSlužby), kterými jsou:

Služby ePortálu

Služby pro pojištěnce

Služby pro zaměstnavatele

 

 

Pokračovat na
Přejít na ePortál ČSSZ

 

e - Podání

Jedná se o způsob elektronického předávání předepsaných tiskopisů, které jsou po odeslání bezchybného podání automaticky zpracovány v systémech ČSSZ.
 

Zaměstnavatelé podávají:

 • Evidenční list důchodového pojištění (ELDP)
 • Oznámení o nástupu do zaměstnání (ONZ)
 • Přehled o výši pojistného od roku 2016 (PVPOJ 2016)
 • Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění (NEMPRI)
 • Potvrzení o studiu (o teoretické a praktické přípravě) pro účely důchodového pojištění (POS)
   

Osoby samostatně výdělečně činné podávají:

 • Přehled o příjmech a výdajích osob samostatně výdělečně činných (OSVČ 2018)
   

Ošetřující lékaři podávají:

 • Hlášení pracovní neschopnosti (HPN)
   

Zasílání e - Podání s uznávaným elektronickým podpisem

 • Klienti mohou před vypršením platnosti již registrovaného kvalifikovaného certifikátu odeslat do registrační databáze ČSSZ za pomocí Oznámení kvalifikovaného certifikátu (USRCERT) záznam o obnovení/prodloužení kvalifikovaného certifikátu.

 

Více informací k eSlužbě e - Podání:

 

Interaktivní tiskopisy

Interaktivní tiskopisy slouží k elektronickému předávání tiskopisů (vyplněné tiskopisy je možné vytisknout a zaslat v písemné podobě).

Klient přihlášený k ePortálu ČSSZ může interaktivní tiskopisy a e - Podání po jejich vyplnění odeslat příslušné OSSZ/ČSSZ tzv. přímým kanálem (tlačítko „Odeslat přes ePortál“), případně je může odeslat prostřednictvím datové schránky či s uznávaným elektronickým podpisem. Klientům jsou do tiskopisu automaticky načteny identifikační údaje.

Nepřihlášeným klientům ePortálu jsou interaktivní tiskopisy a e - Podání také k dispozici, nenačtou se jim ale jejich identifikační údaje a tiskopisy mohou odeslat po přihlášení do datové schránky či po nahrání certifikátu pro elektronický podpis.

U automaticky zpracovávaných tiskopisů, tzv. e - Podání ČSSZ, je nutná předchozí registrace certifikátu na OSSZ.

K vyplnění tiskopisů napomáhají kontroly vybraných polí a také nápověda či vysvětlivky. Vyplňovaný rozepsaný tiskopis je možné si uložit do svého PC (formát XML) a s jeho vyplňováním pokračovat po načtení ze souboru (tlačítko „Načíst tiskopis ze souboru“). Tiskopis je také možné po provedených kontrolách (tlačítko „Zkontrolovat data“) otevřít ve formátu PDF a vytisknout (tlačítko „Tisk“), případně ve formátu PDF uložit do svého PC.

 

Pokračovat na interaktivní tiskopisy
Přejít na ePortál ČSSZ