ePortál

ePortál České správy sociálního zabezpečení je internetová aplikace umožňující obstarat si konkrétní informace a služby formou elektronické samoobsluhy.

Možnosti přihlášení do ePortálu ČSSZ

Fyzické osoby

 

Právnické osoby

Fyzické i právnické osoby mohou k využívání služeb ePortálu pověřit svého zaměstnance či jinou fyzickou nebo právnickou osobu. Pověřené osoby mohou ke službám přistupovat prostřednictvím svých přihlašovacích údajů (datová schránka, elektronický OP, uživatelský účet NIA). K využívání služeb ePortálu nepostačují pověřené osobě přístupové údaje tzv. pověřené osoby datové schránky (k ePortálu je v rámci ISDS umožněno přihlásit se jen tzv. oprávněné osobě a likvidátorovi).

Pro pověření doporučujeme využít služby ePortálu či interaktivní tiskopisy.

Fyzickým i právnickým osobám přihlášeným k ePortálu jsou k dispozici veškeré elektronické služby ČSSZ (tzv. eSlužby ČSSZ), tedy služby ePortálu poskytující údaje o pojištěncích, OSVČ a zaměstnavatelích, a interaktivní tiskopisy určené pojištěncům, poživatelům důchodu, OSVČ, lékařům, zařízením sociálních služeb a zaměstnavatelům, kterým jsou nabízeny i tiskopisy tzv. e - Podání (předávané výhradně ve formátu XML).

 

Oznámení pro klienty

Vážení klienti,

  • v souvislosti s rozvojem služeb ePortálu ČSSZ informujeme, že interaktivní tiskopisy ČSSZ můžete nově odesílat i bez použití elektronického podpisu. Stačí, když se do ePortálu ČSSZ přihlásíte prostřednictvím občanského průkazu s kontaktním elektronickým čipem nebo  uživatelského účtu národní identitní autority - NIA (jméno, heslo, SMS). Vyplněný tiskopis elektronicky odešlete pomocí tlačítka „Odeslat přes ePortál“, průběh a výsledek jeho zpracování můžete sledovat v záložce „Moje podání“.

 

  • dovolujeme si upozornit, že v termínu od 23. 3. 2019 od 14:00 h do 24. 3. 2019 do 20:00 h bude provedena plánovaná odstávka národního bodu pro identifikaci a autentizaci. V uvedeném termínu bude nedostupné přihlášení k ePortálu prostřednictvím NIA.

 

Pokračovat na

 Přejít na ePortál ČSSZ