Způsoby elektronického podání pro zaměstnavatele

Tiskopisy vyplníte jednoduše na PC a odešlete pomocí ePortálu ČSSZ.

Vyplnění tiskopisu na ePortálu ČSSZ není podmíněno přihlášením se do systému datových schránek. Pokud se však klient k ePortálu za pomoci přihlašovacích údajů do své datové schránky přihlásí, budou mu při práci s formulářem automaticky předvyplněny identifikační údaje z databází ČSSZ.

ePortál ČSSZ umožňuje uložit byť i rozepsaný formulář na vlastní PC.

Vyplněný interaktivní tiskopis lze odeslat prostřednictvím datové schránky nebo s uznávaným elektronickým podpisem.

Tiskopisy Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání) – ONZ, Přehled o výši pojistného (PVPOJ) a Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění (NEMPRI) předávané prostřednictvím informačního systému datových schránekje třeba  zasílat do určené datové schránky příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno (dále jen „OSSZ“), alternativně do datové schránky e - Podání (ID datové schránky: 5ffu6xk).

Pokud vlastníte uznávaný elektronický podpis, je potřeba jej pro zasílání všech výše uvedených předepsaných tiskopisů na elektronickou adresu podatelny veřejné rozhraní pro e - Podání (tzv. VREP/APEP) nejprve zaregistrovat na příslušné OSSZ a současně zaregistrovat i osoby oprávněné k podávání formulářů.

Tiskopisy ONZ, PVPOJ a NEMPRI je možné zasílat výhradně ve formátu XML odpovídající specifikaci OSSZ.

Pozn. výše uvedené předepsané tiskopisy podepsané uznávaným elektronickým podpisem vydaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru v jiném členském státě EU se zasílají na elektronické adresy podatelny příslušné OSSZ (v uživatelsky čitelných formátech, např. pdf, jpg, tiff).

  • Požadavky na využívání interaktivních tiskopisů naleznete na této stránce.

 

Využíváte k zasílání tiskopisů ČSSZ mzdový software?

Některé speciální (mzdové, účetní, personální) programy mohou obsahovat funkce i formuláře pro odesílání pomocí služby e - Podání ČSSZ. Pro zjištění vlastností svého speciálního programu kontaktujte dodavatele/výrobce vámi užívaného programu.

Pokud máte speciální program pro správu své firmy, který generuje formuláře ČSSZ, ale neumožňuje jejich přímé odeslání, zjistěte si, zda váš program umí export dat z formulářů do datové věty (ve formátu xml). Pokud ano, můžete svá data naimportovat do elektronického formuláře ČSSZ, a to prostřednictvím ePortálu ČSSZ pomocí tlačítka „Načíst tiskopis ze souboru“. Tiskopis pak snadno odešlete přímo příslušné OSSZ.

Vyplněné tiskopisy lze zasílat prostřednictvím datové schránky nebo s uznávaným elektronickým podpisem (certifikát pro uznávaný elektronický podpis je třeba nejprve na příslušné OSSZ zaregistrovat).

Načtení datové věty (xml souboru), kterou si vytvoříte ve svých speciálních mzdových či účetních programech, do interaktivního tiskopisu umožní jednoduše a rychle zkontrolovat její správnost, což je předpoklad k přijetí tiskopisu systémy ČSSZ.