Předpoklady k využívání služeb e - Podání

Základní předpoklady pro využívání služby e - Podání jsou:

  • počítač
  • internet
  • datová schránka anebo uznávaný elektronický podpis (v případě podání s uznávaným elektronickým podpisem je navíc nutné se k používání služby e - Podání zaregistrovat).