Způsoby elektronického podání pro OSVČ

1) ePortál ČSSZ

ČSSZ nabízí klientům vyplnění a zaslání tiskopisů také přímo z ePortálu ČSSZ.

Jako e - Podání je tato služba na ePortálu ČSSZ umožněna i pro tiskopis Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2017. Vyplnění tiskopisu není podmíněno přihlášením se do systému datových schránek. Pokud se však klient rozhodne k vyplnění tiskopisu na PC za pomoci přihlašovacích údajů do své datové schránky, budou mu při práci s daným tiskopisem automaticky předvyplněny jeho identifikační údaje z databází ČSSZ. Zároveň je umožněno uložit byť i rozepsaný (rozpracovaný) tiskopis na vlastní PC, s možností dalších úprav či vytištění.

Možnosti odeslání vyplněného tiskopisu zůstávají nezměněny, tedy prostřednictvím datové schránky nebo s uznávaným elektronickým podpisem.

Požadavky na využívání interaktivních tiskopisů naleznete na této stránce.

 

2) Mzdový software

Některé speciální (mzdové, účetní, personální) programy mohou obsahovat funkce i tiskopis pro odesílání pomocí služby e - Podání ČSSZ. Pro zjištění vlastností svého speciálního programu kontaktujte dodavatele/výrobce vámi užívaného programu.

Pokud máte speciální program pro správu své firmy, který generuje tiskopis ČSSZ, ale neumožňuje jeho odeslání prostřednictvím služby e - Podání ČSSZ, zjistěte si, zda váš program umí export dat z tiskopisu do datové věty (ve formátu xml dle specifikace ČSSZ). Pokud ano, můžete svá data naimportovat do elektronického tiskopisu od ČSSZ, a to na ePortálu ČSSZ v sekci Tiskopisy pomocí funkce „Načíst tiskopis ze souboru“.

Datovou zprávu vytvoříte využitím interaktivního tiskopisu nebo prostřednictvím mzdového nebo personálního SW podporujícího službu e - Podání.

 

3) Datová schránka

Pokud máte datovou schránku, můžete tiskopis Přehled o příjmech a výdajích OSVČ podat prostřednictvím ePortálu ČSSZ (pro vyplnění není vyžadováno přihlášení), kde je k dispozici interaktivní tiskopis, který poskytuje službu bezprostředního odeslání datové zprávy v požadovaném formátu xml, který vyhovuje specifikaci místně příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno, do datové schránky příslušné správy sociálního zabezpečení, alternativně do datové schránky e - Podání (ID datové schránky: 5ffu6xk). 

Ostatní předepsané tiskopisy, pro které není stanoven formát xml, např. Přihláška OSVČ k účasti na nemocenském pojištění,  Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti, lze zasílat elektronicky pouze do datové schránky místně příslušné správy sociálního zabezpečení v uživatelsky čitelných formátech. Pro vyplnění a odeslání je vhodné využít interaktivní tiskopis na ePortálu ČSSZ (pro vyplnění není vyžadováno přihlášení), který poskytuje službu bezprostředního odeslání datové zprávy v čitelném formátu do datové schránky odpovídající výběru příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno. 

 

4) Uznávaný elektronický podpis

Pokud vlastníte uznávaný elektronický podpis, můžete předepsaný tiskopis Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2017 podat na adresu podatelny veřejné rozhraní pro e - Podání (tzv. VREP/APEP). Pro vyplnění a odeslání je vhodné využít interaktivní tiskopis na ePortálu ČSSZ (není vyžadováno přihlášení), který poskytuje službu bezprostředního odeslání datové zprávy v předepsaném formátu xml do VREP/APEP.

uznávaným elektronickým podpisem můžete kterýkoliv jiný tiskopis OSVČ podat prostřednictvím elektronické podatelny příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno v uživatelsky čitelných formátech. Pro vyplnění je vhodné využít interaktivní tiskopis na ePortálu ČSSZ, který obsahuje výpočty a kontroly (není vyžadováno přihlášení).