Testovací formuláře pro e - Podání

Upozorňujeme vývojáře a SW firmy, že testovací elektronické formuláře jsou určeny výhradně pro testovací účely. Data e - Podání jsou z těchto formulářů zasílána:

  • na testovací VREP (Veřejné rozhraní pro e - Podání) ČSSZ,
  • nebo prostřednictvím testovacího ISDS (Informačního systému datových schránek)

do komunitního (testovacího) prostředí ČSSZ.

Komunitní (testovací) prostředí ČSSZ je striktně odděleno od produkčního prostředí ČSSZ. Data zaslaná do komunitního prostředí jsou zpracovávána pouze fiktivně.

Program Software602 Form Filler otestovaný pro elektronické formuláře ČSSZ a aktuální šifrovací certifikát ČSSZ jsou k dispozici v sekci Ke stažení.

 

Testovací elektronické formuláře pro program Software602 Form Filler k jednotlivým službám e - Podání

ZAMĚSTNAVATELÉ/ÚČETNÍ JEDNOTKY podávají:

Formulář (ZFO)

Evidenční list důchodového pojištění 12
podávaný od 1. 1. 2012

Evidenční list důchodového pojištění 09 
podávaný od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2011

Roční evidenční list důchodového pojištění 
podávaný do 31. 12. 2008

ELDP_55

ELDP_35

RELDP_36

Oznámení o nástupu do zaměstnání

ONZ_59

Přehled o výši pojistného

PVPOJ 49

Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění

NEM_PRI_39

Potvrzení o studiu/o teoretické a praktické přípravě

POS_22

OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ podávají:

Přehled o příjmech a výdajích osob samostatně výdělečně činných

OSVC_85 za rok 2013

SERVISNÍ e - Podání

Oznámení kvalifikovaného certifikátu (USRCERT)

UsrCert