Podání přehledu o výši pojistného (PVPOJ) pomocí mzdových programů

Podávajícím, kteří zasílají přehled o výši pojistného prostřednictvím svých speciálních (mzdových, účetních, personálních) programů doporučujeme, aby se v případě zamítnutí svého podání nejprve obrátili na dodavatele/výrobce svého programu, aby ověřili, že v těchto programech je implementováno takové zpracování elektronického podání (vytvoření datové věty) přehledu o výši pojistného (PVPOJ 2015), které je v souladu s pokyny (specifikací datové věty), zveřejněnými pro vývojáře na webových stránkách ČSSZ.

ČSSZ se v posledních dnech setkává s množstvím dotazů ohledně zamítnutí tohoto typu podání. Analýza těchto zamítnutých podání v naprosté většině případů ukazuje, že v příslušném programu (mzdovém, personálním, účetním), který generuje datové věty a následně zasílá e - Podání, nebyla dodržena specifikace ČSSZ pro PVPOJ 2015. Zejména vývojářským firmám proto dáváme k dispozici Návod na dodržení vystaveného XSD schématu pro validaci datové věty služby PVPOJ15.