Přenos podpisového klíče

Záloha podpisového klíče

Podpisovým klíčem (na této stránce) se myslí kvalifikovaný certifikát.

Export (záloha) kompletního podpisového klíče

Pro případ nenadálé události (ukradení PC, zničení HDD) nebo pro potřeby migrace kompletního podpisového klíče mezi dvěma PC doporučujeme jeho archivaci. Kompletním podpisovým klíčem rozumíme certifikát uložený ve formátu pfx, který obsahuje všechny údaje nutné pro podepisování. Takto uložený podpisový klíč je zajištěn zvoleným heslem.

 

Postup exportu kompletního certifikátu

Vyhledá se úložiště osobních certifikátu a označí se certifikát pro export. Pomocí Internet Exploreru volbou Nástroje -> Možnosti sítě Internet -> Obsah -> Certifikáty (zobrazení je na některých systémech možné provést např. příkazem certmgr) vybere se úložiště Vašeho certifikátu a konkrétní certifikát (např. záložka "osobní").

Postup exportu kompletního certifikátu - certifikáty

 

Zadá se export certifikátu - po zadání exportu se objeví průvodce pro export certifikátu a postupuje se podle instrukcí.

Průvodce exportem certifikátu - vítá vás Průvodce exportem certifikátu

 

Při dotazu na export soukromého klíče se zadává ANO

 Průvodce exportem certifikátu - exportovat soukromý klíč s certifikátem

 

Formát PFX

  • zahrnout všechny certifikáty v cestě
  • povolit silnou ochranu

Průvodce exportem certifikátu - formát souboru exportovaného

 

Exportovaný certifikát zajistěte heslem

Průvodce exportem certifikátu - ochrana soukromého klíče heslem 

 

Certifikát se uloží na disketu pod libovolným názvem s příponou .pfx

Průvodce exportem certifikátu - název souboru exportu

 

Import (obnova) podpisového klíče z formátu pfx

Podpisový klíč ve formátu pfx je možné kdykoliv naimportovat na zvolený počítač, pokud uživatel zná heslo, kterým je podpisový klíč zajištěn. Po importu je znovu možné certifikát používat k digitálnímu podepisování dat.

Postup importu

Otevřít podpisový klíč ve formátu pfx (např. dvojím kliknutím levého tlačítka myši) - zobrazí se jednoduchý průvodce pro import certifikátu. Následujte pokynů tohoto průvodce. Průvodce se může nepatrně lišit v závislosti na verzi operačního systému.


Vítá vás Průvodce importem správce certifikátu

 

Vložte heslo certifikátu. V závislosti na požadované úrovni zabezpečení můžete zaškrtnout volby pro silnou ochranu soukromého klíče a případně označit soukromý klíč jako exportovatelný.

Průvodce importem správce certifikátu - ochrana soukromých klíčů heslem

 

Dokončete Import certifikátu -> „Další“ -> „Další“ -> „Dokončit“