Tělo zprávy

Tělo dokumentu je určeno výhradně pro zpracování v ČSSZ.

Struktura těla dokumentu je specifikována ČSSZ a obsahuje údaje obálku pro ČSSZ, která určuje interní zařazení v rámci systémů úřadu a vlastní datovou větu s předávanými údaji o ELDP.

Vlastní datová věta s ELDP musí vyhovovat specifikovaným logickým testům, musí být podepsána a zašifrována dle pravidel ČSSZ.

Tělo zprávy

  • Obálka pro ČSSZ
  • Datová věta ELDP
  • Elektronický podpis

Obálka ČSSZ

Název elementu Povinný údaj Popis elementu
RELDPMessage A Identifikace dokumentu v rámci ČSSZ (interní obálka)
      EnvelopeVersion A Verze obálky a struktury datové věty určené pro ČSSZ. Nastavte na hodnotu 1.0. Hodnota popisuje použitou strukturu obálky i datové věty určené ČSSZ.
      Header A Hlavička obálky pro DIS server.
            Encryption@version A Identifikace způsobu zašifrování dat pro ČSSZ. Nastavte na 1.0
            Signature A podpis nezašifrovaného těla dokumentu v elementu RELDPMessage. Podepisuje se vlastní datová věta s ELDP (následující element Body). Podpis musí být ve formátu base64.
            Vendor A Informace o produktu, který dokument vygeneroval.
Hodnoty jsou uvedeny v atributech:
productName="název produktu"
version="verze produktu"
      Body A Vlastní podepsaná a následně zašifrovaná data uložená ve formátu base64

 

Příklad použití