Struktura datové věty ELDP

Otevření transakce elektronického podání je provedeno odesláním zprávy Submission_Request. Zpráva je členěna do dvou základních částí, z nichž první část určuje zpracování na PVS (obálka dokumentu PVS) a druhá část zpracování na DIS (tělo dokumentu).

Obálka Portálu veřejné správy

Tělo zprávy

Logické testy datových vět ELDP