Obálka portálu veřejné správy

Obálka musí odpovídat struktuře a pravidlům specifikovaným PVS. Následující tabulka uvádí obsahy specifických elementů vzhledem k použité transakci CSSZ_RELDP pro odesílání Ročních evidenčních listů důchodového pojištění.

Název elementu Povinný údaj Popis elementu
Údaje o názvu transakce
MessageDetails/Class A Nastavit na CSSZ_RELDP
Známá fakta
GovTalkDetails/Keys/Key@Type A Nastavit na přidělený variabilní symbol z OSSZ.
Např. 29510001
@Type   Nastavit na vars