Registrace na OSSZ pro e - Podání ELDP a PRIHL – testování

ČSSZ povoluje používat své elektronické služby na základě osobní registrace klientů na místně příslušných Okresní (Pražské) správě, kde jim jsou přiděleny registrační údaje s jejichž pomocí se mohou přihlásit na PVS.

Během registrace je evidován kvalifikovaný certifikát dříve vydávaný pro elektronickou správu již registrovaných údajů na ČSSZ. Kvalifikovaný certifikát nebo podpisový klíč při elektronickém podání je v systému ČSSZ použit k identifikaci a autorizaci klienta. Pokud dojde k zaslání dokumentu podepsaným platným kvalifikovaným certifikátem, jehož identifikátory ČSSZ klient nesdělil, podání bude odmítnuto. Identifikátory kvalifikovaného certifikátu jsou vystavitel a sériové číslo.

Není možné automaticky přijímat kvalifikované certifikáty, neboť z jejich struktury není přesně možné identifikovat osobu v systému ČSSZ (zatím neexistuje univerzální identifikátor osoby, který by byl součástí všech kvalifikovaných certifikátů).

Na základě vydaných registračních údajů ČSSZ získá klient přihlašovací údaje k PVS respektive službám ČSSZ na PVS, je-li již klient přihlášen na PVS k elektronickým službám jiných veřejných institucí.

Bližší informace o postupu klienta při registraci elektronických služeb ČSSZ.

Provoz testovací transakce
Na adrese https://bezpecne.dev.gov.cz je zprovozněna testovací větev transakce PRIHL.

Testovací větev je určena společnostem vyvíjejícím SW.

Testovací provoz SW společností
SW společnosti testují pod fiktivními registračními údaji, které přidělují odpovědní pracovníci ČSSZ na základě emailového nebo telefonického kontaktu.

SW firmě je přidělen fiktivní variabilní symbol začínající číslem 99, fiktivní registrační.

Pro získání podrobností k vydání fiktivních variabilních symbolů kontaktujte pověřenou osobu.

Postup testování:
získání fiktivního variabilního symbolu a registračního čísla ČSSZ jako součást známých údajů pro registraci na PVS

registrace na testovacím PVS https://bezpecne.dev.gov.cz

zasílání zkušebních podání

Vzhledem ke skutečnosti, že testovací větev není zcela totožná s ostrou větví, je zpřístupněno i závěrečné otestování v ostré větvi PVS (např. jiné vstupní brány).

Zde se vychází z předpokladů, že SW firma má zpravidla sama zaměstnance, za které podává přihlášky. Proto jsou k dispozici dvě základní varianty pro otestování v ostré větvi, které vycházejí z předpokladu, že dojde k zaregistrování SW firmy na místně příslušné okresní správě, aby mohla sama za sebe odesílat elektronická podání.

varianta A) SW firma zašle skutečné podání   má-li SW firma k dispozici přihlášky, který musí předat ČSSZ   provedení skutečného elektronického podání

varianta B) SW firma zašle podání pod neregistrovaným uživatelem na ČSSZ

  • Vytvoření fiktivního uživatele nebo asistenta na PVS, jehož údaje nejsou předány okresní správě
  • Provedení testovacího podání v ostré větvi
  • Známým údajem skutečný variabilní symbolDatová věta má fiktivní variabilní symbol
  • Podání musí projít přes PVS
  • Systém ČSSZ vrací chybu o neautorizovaném přístupu -> důkaz doručení ostrou větví