Pro tvůrce programu na e - Podání P/O

Přihlášky a odhlášky zaměstnanců k nemocenskému pojištění je možné zasílat v elektronické podobě analogickým způsobem jako roční evidenční listy důchodového pojištění (ELDP).