Logické testy datové věty

 1. kontrola RČ
  • prvních 6 znaků RČ odpovídá datu narození ve formátu rrmmdd, s vyjímkou, že mm se může lišit o 20, 50 nebo 70, jinak chyba "RČ neodpovídá datu narození "
  • pro zaměstnance narozené od 01.01.1954 platí, že součet všech po sobě následujících dvojčíslích, ze kterých je RČ tvořeno, je dělitelný 11, jinak chyba "RČ není dělitelné 11"
  • pro zaměstnance narozené od 01.01.1954 se RČ skládá z 10 číslic a pro zaměstnance narozené do 31.12.1953 z 9 číslic, jinak chyba "koncovka RČ nemá správnou délku "

   Příklad:
   6652141255
   66+52+14+12+55=199, 199 není dělitelné 11
   Závěr: rodné číslo není dělitelné 11
 2. kontrola IČ, lze provést pouze pro IČ, kde stát, jež jej vydal, je ČR nebo neuveden
  • obsahuje pouze číslice, jinak chybová hláška: "IČ obsahuje nepřípustný znak"
  • maximálně sestává z 8 číslic, jinak chybová hláška: "IČ nemá správnou délku"
  • splňuje následující podmínku dělitelnosti 11:
   • nechť IČ = n7 * 107 + n6 * 106 + n5 * 105 + n4 * 104 + n3 * 103 + n2 * 102 + n1 * 101 + n0 * 100 , potom musí platit, že n0 = ( 11 - (n1 * 2 + n2 * 3 + n3 * 4 + n4 * 5 + n5 * 6 + n6 * 7 + n7 * 8) mod 11) mod 10
   • jinak chybová hláška: "IČ nesouhlasí modulo 11"

    Příklad:
    47539798
    4 * 8 + 7 * 7 + 5 * 6 + 3 * 5 + 9 * 4 + 7 * 3 + 9 * 2 = 201
    201 mod 11 = 3
    (11 - 3) mod 10 = 8
    Závěr: IČ vyhovuje kontrole dělitelnosti 11

 3. pokud je trvalý pobyt - stát různý od "ČR", potom musí být uvedeny všechny údaje trvalého pobytu v ČR, jinak chybové hlášení "trvalý pobyt v ČR musí být uveden "
 4. pokud je uveden některý z údajů cizozemského pojištění, pak už jsou uvedeny všechny údaje cizozemského pojištění, jinak chybová hláška "neúplně vyplněné údaje cizozemského pojištění".
  pokud jsou známy pouze některé údaje o cizozemském nositeli pojištění (např. pouze stát), je možné vyplnit ostatní neznámé údaje libovolným znakem např. kódem státu.
 5. je-li vyplněno datum vstupu do zaměstnání i datum ukončení zaměstnání, potom datum ukončení zaměstnání nesmí být dřívější než datum vstupu do zaměstnání, jinak chybové hlášení "datum ukončení zaměstnání nesmí být dřívější než datum vstupu do zaměstnání "
 6. je-li uveden úvazek - dny, musí být <= "7," jinak chybové hlášení "pracovní úvazek nesmí být vyšší než 7 dnů"
 7. je-li vyplněn důchod pobírán od, potom musí být vyplněn druh důchodu, jinak chybové hlášení "druh důchodu musí být uveden"
 8. údaje, jejichž hodnoty jsou vymezeny číselníkem, tzn.
  • akce – číselník akcí
  • číslo okresu - číselník okresů
  • pohlaví – číselník pohlaví
  • státní občanství – číselník států
  • rodinný stav - číselník rodinných stavů
  • trvalý pobyt - stát – číselník států
  • sídlo zaměstnavatele - stát - číselník států
  • stát, který IČ vydal - číselník států
  • druh výdělečné činnosti – číselník druhů výdělečné činnosti
  • místo výkonů činnost – číselník států
  • poslední nositel cizozemského pojištění - stát
  • druh pobíraného důchodu – číselník druhů pobíraných důchodů

   musí obsahovat pouze hodnoty obsažené v příslušném číselníku, jinak chyba "hodnota údaje není uvedena v číselníku verze "

 9. pokud je druh výdělečné činnosti "Z" a jedná se o přihlášku, potom údaje pracovní úvazek - dny týdně a pracovní úvazek - hodiny týdně musí být uvedeny, jinak chyba "není uveden úvazek: dní/hodin týdně"