Definice datové věty a další informace pro tvůrce programů mzdových systémů

Přihlášky a odhlášky zaměstnanců k nemocenskému pojištění je možné zasílat v elektronické podobě analogickým způsobem jako roční evidenční listy důchodového pojištění (ELDP).