Definice e - Podání OSVČ

Pro tvůrce programu na e - Podání Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2010 až 2015

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ je možné podat elektronicky a tuto službu můžete implementovat do softwaru, který vaše společnost vyvinula, prostřednictvím informací na této straně.

Důležité informace k DV Předled OSVČ 2010 a OSVČ 2011:

  • Datová věta OSVC10 záměrně používá stejný namespace DV OSVC09: http://schemas.cssz.cz/OSVC2009
  • Rozhodnutí o tom, zda se jedná o DV pro rok 2009 nebo 2010 je dána hodnotou v atributu rok elementu klient:

 

  • Pro rok 2011 jsou hodnoty atributů:

hodnoty atributů 2011

Form

GOV GW
Service

GOVTALK CLASS
(GOV GW
Transaction)

SubType

GOV GW
Spoke Name

Envelope 1.2
eType

GOVTALK
response

XML Element
Podání

XML Element
Formuláře

XML
Namespace

OSVC11

CSSZ_3_ORG
(Přehledy OSVČ)

CSSZ_OSVC_PRE

OSVC11

CSSZ_3_ORG

OSVC11

CSSZ Envelope Version 1.2

OSVC

prehledosvc

http://schemas.cssz.cz/OSVC2011

 

  • Pro rok 2012 jsou hodnoty namespace  xmlns="http://schemas.cssz.cz/OSVC2011"  a  eType="OSVC11" stejné jako pro rok 2011. Mění se pouze hodnoty atributů  version="2012.0"  rok="2012".

 

 

 

 

 

 

OSVČ 2017

Poznámky:

  • Nasazení nové služby OSVČ 17 v testovacím prostředí předpokládáme v lednu 2018.
  • Nasazení nová služba OSVČ 17 v ostrém prostředí bude po úspěšném otestování. V období od 1.1.2018 do nasazení nové služby nebude možné odeslat „Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2017“ s elektronickým podpisem kanálem VREP, ale pouze prostřednictvím datové schránky ve formátu pdf jako e-papír. Podávající v tomto případě nedostane informaci o přijetí/zamítnutí e-papíru.

 

OSVČ 2016

Poznámky:

  • Nasazení nové služby OSVČ 16 v testovacím prostředí předpokládáme dne 16. ledna 2017.

  • Nasazení nová služba OSVČ 16 v ostrém prostředí předpokládáme dne 25.1.2017. V období od 1.1. do 25.1.2017 proto nebude možné odeslat „Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2016“ s elektronickým podpisem kanálem VREP ale pouze prostřednictvím datové schránky ve formátu pdf jako e-papír. Podávající v tomto případě nedostane informaci o přijetí/zamítnutí e-papíru.   


OSVČ 2015

Poznámky:

  • Nová služba OSVČ 15 bude implementována pro zpracování formulářů v ostrém prostředí k 1.1.2016;
  • Nasazení služby OSVČ 15 v testovacím prostředí bude realizováno 18. prosince 2015.

 

OSVČ 2014

 

OSVČ 2013

 

OSVČ 2012

 

OSVČ 2011

 

OSVČ 2010

 

Obecné