Definice NEMPRI / NEMPRI 2015 / NEMPRI 2016 / NEMPRI 2017 / NEMPRI 2018

Definice NEMPRI pro rok 2018

 

Změny formuláře a kontrol proti službě NEMPRI17 v souvislosti se zavedením nové dávky nemocenského pojištění – dlouhodobé ošetřovné se týkají:

 

Definice NEMPRI pro rok 2017

 

Změny formuláře a kontrol proti službě NEMPRI16 se týkají:

 1. Doplnění číselníku druhu dávek o novou dávku otcovské poporodní péče (OPP), jejíž název je ve formuláři zkrácen na „otcovská“.
 2. V bodě a) „V den vzniku sociální události (týká se jen nemocenského, ošetřovného a peněžité pomoci v mateřství) zaměstnanec pracoval…“ je v závorce doplněna „otcovské“.
 3. V poučení: „Přílohu k žádosti o dávku nemocenského pojištění předkládá zaměstnavatel současně se žádostí zaměstnance o dávku, kterou zaměstnanec uplatňuje nárok na dávku nemocenského pojištění nahrazující mzdu (tj. rozhodnutím o dočasné pracovní neschopnosti, žádostí o ošetřovné, žádostí o peněžitou pomoc v mateřství, žádostí o vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství). …“ – je v závorce doplněno „a žádostí o otcovskou“.
 4. Logickou kontrolu údajů datové věty e - Podání NEMPRI16 v3.0 bod č. 4: „Pro dávky PPM a VPM se číslo potvrzení nevyplňuje (kontroluje se, že není vyplněno)“ – platí i pro otcovskou;
 5. Ve formuláři NEMPRI16 v3.0 je upraven bod f), na následující znění:
  • „V době vzniku dočasné pracovní neschopnosti nebo potřeby ošetřování (péče) _má _nemá zaměstnanec pracovní volno bez náhrady příjmu, včetně rodičovské dovolené od _ do _“ – přičemž defaultní hodnota je „nemá“.
  • Zároveň musí být nová logická kontrola ve znění: „ Pole od-do je povinné, pokud logická hodnota Pracovní volno bez náhrady příjmu v době vzniku DPN = A. Pokud logická hodnota Pracovní volno bez náhrady příjmu v době vzniku DPN = N, pak pole od-do nesmí být vyplněno.“
 6. Pod „Prohlášení“ je doplněno pole pro vložení e-mailové adresy kontaktního pracovníka zaměstnavatele.

 

Definice NEMPRI pro rok 2016

 

Změny proti službě NEM_PRI 15 se týkají především:

  • zavedení zahraniční dočasné pracovní neschopnosti (číslo potvrzení se v tomto případě nekontroluje);
  • úprava další PPM a převedení na jinou práci;
  • možnost odeslat v rámci služby 0 až 9 e-příloh typu MIME bez dalšího omezení;
  • velikost přílohy může být maximálně 2MB, velikost datové zprávy až 4MB.
     

 

Definice NEMPRI pro rok 2015

 

Definice NEMPRI