Definice jednotlivých druhů e - Podání

Otevření transakce elektronického podání je provedeno odesláním zprávy Submission_Request. Zpráva je členěna do dvou základních částí, z nichž první část určuje zpracování na PVS (obálka dokumentu PVS) a druhá část zpracování na DIS (tělo zprávy).

Aktuálně přijímané druhy e - Podání

Datová věta

  • obálky GovTalk (PVS a VREP)
  • obálky ČSSZ
  • odpovědi (response)

Podávací a dotazovací protokol

 

Podrobná specifikace k jednotlivým druhům e - Podání:

 

Archiv e - Podání