Přesměrování podání z PVS na VREP

Přesměrování podání z PVS na VREP

Implementace služby VREP v maximální možné míře zachovává kompatibilitu s implementací služby na transakční části Portálu veřejné správy (TRA PVS). Podávající nemusí zřizovat žádné účty (registrovat se jako na PVS). Oprávnění pro jednotlivé služby - Podání se kontroluje jen na ČSSZ, takže podávající, kteří v současné době podávají přes PVS, nemusí kromě konfigurace podávacího SW nic dalšího měnit. Není nutná návštěva OSSZ/PSSZ/MSSZ, neboť oprávnění zasílat podání za danou organizaci jsou platná napříč komunikačními kanály, tedy i pro VREP.

e - Podání podávané prostřednictvím komunikačního kanálu VREP musí být podepsáno kvalifikovaným certifikátem, zašifrováno šifrovacím certifikátem ČSSZ, vloženo do GovTalk obálky a následně odesláno na jedno ze dvou rozhraní VREP. Přihlašovací údaje PVS (identifikátor a heslo) se v GovTalk obálce ignorují (tj. mohou být zasílány beze změny či mohou být nahrazeny libovolným validním řetězcem znaků).

Stačí tedy nahradit URL adresu PVS https://bezpecne.podani.gov.cz/submission jednou z adres VREP:

a URL adresu pro zpětný dotaz na výsledek zpracování https://bezpecne.podani.gov.cz/poll jednou z adres:

O přijetí a výsledku zpracování e - Podání je podávající informován prostřednictvím programu pro komunikaci a dále pouze jedním e-mailem s protokolem o zpracování, zasílaným z adresy DIS@cssz.cz.

Místa, kde nebylo možné či vhodné dodržet úplnou shodu TRA PVS a kanálem VREP, jsou pouze tato:

  • URL adresy služby;
  • SSL certifikát (a zejména autorita, která jej vydala);
  • Přihlašování vůči PVS (museli bychom převést jména a hesla z PVS);
  • Možnost získání seznamu odeslaných podání (vyžaduje přihlášení vůči PVS, resp. by vyžadovala přihlášení vůči VREP).

Základní informace ke komunikačnímu kanálu VREP naleznete zde.

Podrobnější informace ke kanálu VREP pro dodavatele software pro e - Podání  jsou popsány v dokumentu Podávací a dotazovací protokol.