Integrace služeb do portálu veřejné správy


Transakční část Portálu Veřejné Správy (PVS), neboli Government Gateway, je systém, jehož generálním dodavatelem je firma Microsoft. V této sekci proto naleznete informace o tom jakým způsobem můžete na projektu Government Gateway dále participovat nejen jako uživatelé, ale také jako poskytovatelé transakcí. Tato možnost je určena především pro:
  • orgány veřejné správy
  • vývojáře aplikací
  • komerční nebo nekomerční subjekty poskytující transakce vázané na orgány veřejné správy

Government Gateway je součástí Portálu Veřejné Správy (PVS) jehož provozovatelem dříve bylo Ministerstvo informatiky ČR, nyní Ministerstvo vnitra ČR. O formální zařazení Vašich transakčních služeb do PVS je proto nutné nejprve požádat Ministerstvo vnitra.

Pro lepší orientaci v problematice nabízíme několik důležitých dokumentů, které se týkají těchto oblastí:

Uživatelská oblast

Obecný popis Microsoft Government Gateway naleznete v následujících dokumentech:

Vývojářská oblast

V případě, že jste vývojáři, kteří by rádi přizpůsobili nebo vyvíjeli své aplikace tak, aby dokázaly využívat transakční část PVS, můžete získat základní představu o klientských aplikací v dokumentech Tvorba aplikací pro transakční část PVS (12.07.2004_cz) a Document Submission Protocol(1.2) (04.01.2005_eng).

Pokud chcete využívat webové služby v rámci svých aplikacích, prostřednictvím autentizační mechanismů integrovaných do PVS najdete o tom více informací v dokumentu Developer Guide to Gateway AA Web Services 1 (26.04.2004_eng).

Podporu pro vývojáře mzdových SW, kteří se chtějí připojit k iniciativě ČSSZ pro elektronická zasílání výkazů naleznete na této stránce.