Bulletin pro vývojáře - září 2007

Změna v e - Podání ČSSZ (bulletin pro vývojáře SW firem - září 2007 - šifrovací certifikát)

ČSSZ si Vás dovoluje oslovit v souvislosti se skončením platnosti šifrovacího certifikátu cssz.dis.gov.cz. (Platnost do 18. 10. 2007).

Nahradí jej šifrovací certifikát od CA PostSignum. Je spolu s certifikáty podřízené CA a kořenové CA umístěn na http://www.cssz.cz/epodani/epodani.asp.

Prosíme, zprovozněte nový šifrovací certifikát DIS.CSSZ.CZ v programech a systémech, které odesílají e - Podání pro ČSSZ, pokud jste uživatelé, vývojáři nebo dodavatelé takového software.

Při této příležitosti Vás chceme požádat o spolupráci na aktualizaci seznamu Vašich e-mailových adres. Pokud si nepřejete zasílání informací tohoto typu, prosím sdělte to na dole uvedenou adresu. Pokud došlo k nějaké změně, učiňte tak také. Pokud znáte někoho, kdo si přeje být dostávat takové informace, vyzvěte jej, aby nám poslal svou adresu.

ČSSZ se omlouvá všem, kteří tuto informaci považují za obtěžování.