e - Podání Oznámení kvalifikovaného certifikátu

Důležité: Tato služba e - Podání se netýká klientů, kteří svá podání odesílají prostřednictvím datové schránky (Informačního systému datových schránek).

Tiskopis „Oznámení kvalifikovaného certifikátu“ umožňuje uživatelům služeb e - Podání ČSSZ, kteří mají registrovaný platný kvalifikovaný certifikát, odeslat do registrační databáze ČSSZ záznam o obnovení – prodloužení kvalifikovaného certifikátu, který bude automaticky akceptován pro všechna e - Podání, ke kterým má podávající pověření nebo plnou moc k zastupování. 

Tento způsob oznámení kvalifikovaného certifikátu lze použít pouze před vypršením platnosti dosud používaného a registrovaného kvalifikovaného certifikátu.

 

 

Call centrum technické podpory poskytuje podávajícím technickou podporu na telefonním čísle 585 708 290.