e - Podání Přehled o výši pojistného

Zaměstnavatel je ke dni splatnosti pojistného, tj. v období od 1. do 20. dne, povinen příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) předložit spolu s požadovanými údaji formulář „Přehled o výši pojistného“ (PVPOJ).

V „Přehledu o výši pojistného“ se vykazuje úhrn vyměřovacích základů a samostatně pojistné za zaměstnance (6,5 %) a pojistné za zaměstnavatele (25 %). Obecné informace o podání „Přehledu o výši pojistného“ naleznete v sekci Pojistné na sociální zabezpečení.

PVPOJ může být trojího typu:

    • Normální
    • Změnový (opravný)
    • Storno (zrušení již přijatého podání)

Změnové nebo storno podání PVPOJ je možné zaslat pouze stejným způsobem, jakým bylo odesláno původní podání. Podávajícím je k dispozici Návod na změnové (opravné) a storno e - Podání PVPOJ.

Upozornění: Pokud formulář obsahuje nedovolený znak „mezera“ před nebo za větou v názvu ulice, na začátku nebo na konci jména, příjmení, telefonního čísla, PSČ, může být podání zamítnuto.

 

 

Call centrum technické podpory poskytuje podávajícím technickou podporu na telefonním čísle 585 708 290.