e - Podání Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ

Každá osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), která vykonávala alespoň po část roku samostatnou výdělečnou činnost, má povinnost podat na příslušnou správu sociálního zabezpečení přehled o příjmech a výdajích OSVČ a dalších údajích za daný rok. Informace o podání formuláře „Přehled o příjmech a výdajích OSVČ“ naleznete v sekci Pojištění OSVČ.

ČSSZ nabízí klientům vyplnění a zaslání formuláře Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2017 také přímo z ePortálu ČSSZ, který podporuje snadné vyplnění automatickými výpočty. 

Vyplnění tiskopisu není podmíněno přihlášením se do systému datových schránek. Pokud se však klient k ePortálu za pomoci přihlašovacích údajů do své datové schránky přihlásí, budou mu při práci s tímto formulářem automaticky předvyplněny identifikační údaje z databází ČSSZ. Zároveň je klientům umožněno uložit byť
i rozepsaný formulář na vlastní PC.

Požadavky na využívání interaktivních tiskopisů naleznete na této stránce.

 

e - Podání Přehledu OSVČ prostřednictvím zastupující osoby

Zastupující osobou je fyzická nebo právnická osoba (např. externí účetní firma), která na základě zmocnění zpracovává za OSVČ agendu související s e - Podáním.

V případě, že OSVČ chce pověřit jinou osobu k e - Podání Přehledu o příjmech a výdajích, je OSVČ povinna předložit místně příslušné správě sociálního zabezpečení (§ 7 zákona č. 582/1991 Sb.), plnou moc k zastupování ve věci e - Podání Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ. K tomuto účelu může OSVČ použít tiskopis „Plná moc k e - Podání Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ“. V plné moci je třeba uvést pouze ty úkony uvedené v tiskopise jako varianty možností, ke kterým OSVČ zmocněnce zplnomocňuje. Plná moc (postačuje i prostá kopie) může být zaslána příslušné správě sociálního zabezpečení i elektronicky, avšak bude-li tato zaslána z datové schránky zmocněnce nebo s jeho uznávaným elektronickým podpisem, může správa sociálního zabezpečení v případě pochybností přistoupit k ověření informace, že OSVČ skutečně zmocněnce pověřila. 

 

Call centrum technické podpory poskytuje podávajícím technickou podporu na telefonním čísle 800 050 248.