Ke stažení

Elektronické formuláře k jednotlivým službám e - Podání

- Podání OSVČ 2014 a PVPOJ 2015 již není možné zasílat doposud každoročně aktualizovanými formuláři ve formátu „.zfo“ pro program Software602 Form Filler, ale pouze novými interaktivními formuláři, které jsou k dispozici na ePortálu ČSSZ. Pro zaslání e - Podání za předcházející období (do konce roku 2014) jsou historické formuláře OSVČ a PVPOJ ve formátu „zfo“ podávajícím k dispozici v sekci e- Podání - Archiv - ke stažení.

 

Popis služby Formulář (verze)

Důchodové pojištění

Evidenční list důchodového pojištění
pro období od 1. 1. 2012

ELDP 2012

Potvrzení o studiu/o teoretické a praktické přípravě

POS

 

Nemocenské pojištění

Oznámení o nástupu do zaměstnání 
podávaný od 1. 1. 2009

ONZ

Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění
podávaná od 1. 1. 2009

NEMPRI

 

Pojistné na sociální zabezpečení

Přehled o výši pojistného
podávaný od 1. 1. 2016 

PVPOJ 2016

 

Osoby samostatně výdělečně činné

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2017

OSVČ 2017

 

Servisní e - Podání

Oznámení kvalifikovaného certifikátu (USRCERT) 
(umožňuje před vypršením platnosti registrovaného kvalifikovaného certifikátu odeslat do registrační databáze ČSSZ záznam o obnovení – prodloužení kvalifikovaného certifikátu)

 

Registrace na okresní správě sociálního zabezpečení k e - Podání za zaměstnavatele
(zasílanému s uznávaným elektronickým podpisem prostřednictvím VREP/APEP)

UsrCert

 

Pověřování

 

Archiv

 

Šifrovací certifikát ČSSZ (platný do 2. 5. 2019)

Certifikáty si stáhněte do adresáře nebo na plochu Vašeho PC, otevřete a nainstalujte standardním způsobem.

 

SSL certifikáty VREP / APEP

  • VREP/APEP pro komunikaci v PP a TP (platné do 02. 10. 2019)
  • VREP_PP  pro komunikaci v produkčním prostředí (platné do 12. 9. 2019)
  • VREP_TP  pro komunikaci v testovacím prostředí (platné do 12. 9. 2019)

 

Tiskopisy vztahující se k registraci k e - Podání

Aby mohl zaměstnavatel podávat e - Podání, pověřuje k této činnosti konkrétního pracovníka, případně zástupce následujícími tiskopisy:

Pověřený pracovník (zaměstnanec podávajícího zaměstnavatele)

Zastupující osoba (např. externí účetní)

 

Pro otevření a vyplnění formulářů je potřeba mít nainstalovaný Adobe Reader 

Nahlášení nového certifikátu již registrovaného pověřeného pracovníka nebo zástupce lze provést také službou e - Podání UserCert.

Ošetřující lékař

 

Podávací a dotazovací protokol e - Podání ČSSZ

  • Podávací a dotazovací protokol pro e - Podání ČSSZ verze 1.3 (datum aktualizace 29. 11. 2011), popis rozhraní pro komunikaci s ČSSZ  (zohledňuje zrušení kanálu PVS k 31. 12. 2011 a přechod na kanál VREP - Veřejné Rozhraní pro e - Podání).

 

Provozní řád VREP (Veřejné rozhraní pro e - Podání)

 

Archiv