Povinnosti

Důchodové a nemocenské pojištění je založeno na pojistném principu, tedy na pravidelném placení příspěvku – pojistného.

Povinnosti detailně

Povinnosti občanů

Občan je povinen písemně ohlásit plátci dávky do 8 dnů skutečnosti, rozhodné pro trvání nároku na dávku, její výši, na výplatu nebo poskytování.

Povinnosti zaměstnavatelů

Zaměstnavatelé mají za povinnost odvádět pojistné za své zaměstnance ve stanovené výši, každoročně vyhotovit ELDP za své zaměstnance a oznámit příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ odchod svého zaměstnance do důchodu.