Změny v důchodovém pojištění od 1. 1. 2015

Od lednové splátky 2015 se zvyšují všechny důchody přiznané před 1. 1. 2014. Základní výměra, která je stejná pro všechny důchody, se zvyšuje o 60 Kč na 2 400 Kč měsíčně, procentní výměra se zvyšuje o 1,6 % procentní výše důchodu. Procentní výše pozůstalostních důchodu se zvyšují, jen jestliže nebyly vyměřeny z již zvýšené procentní výměry důchodu zemřelého.

Od lednové splátky 2015 se zvyšují i vyplácené příplatky k důchodu podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb., o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální, a to o 1,6 % celkové částky příplatku. Zvyšují se i příplatky vyplácené podle zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich. Tyto příplatky se zvýší o 1,6 % celkové výše příplatku. Zvýšení se však netýká zvláštního příspěvku k důchodu podle zákona č. 357/2005 Sb.

Od 1. 1. 2015 se v ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění („zdp“)  zavádí nový způsob vzniku nároku na starobní důchod, a to při splnění podmínek dosažení věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod podle ustanovení § 29 odst. 2 zdp (SRN) a současného získání alespoň 15 let doby pojištění uvedené v § 11 a § 13 odst. 1 zdp. Nárok na tento starobní důchod vznikne dle přechodného ustanovení dnem splnění těchto podmínek, tedy i v období přede dnem účinnosti nové právní úpravy.

V souvislosti s přijetím zákona o státní službě se mění znění § 6 odst. 1 písm. g) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Účast na tomto typu pojištění je možná po dobu, kdy manžel nebo registrovaný partner státního zaměstnance, který byl vyslán do zahraničí k výkonu práce nebo zahraniční služby, jej následoval do ciziny. Pojistné může být hrazeno zaměstnavatelem manžela nebo registrovaného partnera.“