Změny v důchodovém pojištění od 1. 1. 2013

Od lednové splátky 2013 se zvyšují všechny důchody přiznané před 1. 1. 2013. Základní výměra, která je stejná pro všechny důchody, se zvyšuje o 60 Kč na 2 330 Kč měsíčně, procentní výměra se zvyšuje o 0,9 % procentní výše důchodu. Procentní výměry pozůstalostních důchodů se zvyšují, jen jestliže nebyly vyměřeny z již zvýšené procentní výměry důchodu zemřelého.

Od lednové splátky 2013 se zvyšují i vyplácené příplatky k důchodu podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb., o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální, a to o 0,9 % celkové částky příplatku. Zvyšují se i vyplácené příplatky k důchodu podle zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich o 0,9 % celkové částky příplatku. Zvyšuje se též minimální výše příplatku podle tohoto zákona na částku 268 Kč.

S účinností od 1. 1. 2013 se mohou osoby starší 18 let stát účastníky důchodového spoření (tzv. II. pilíř). Podmínky tohoto spoření upravuje zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření.

Účast v systému důchodového spoření má vliv na výši procentní výměry starobního důchodu. Za dobu, po kterou se doba pojištění kryje s dobou účasti na důchodovém spoření, činí procentní výměra starobního důchodu namísto dosavadních 1,5 % výpočtového základu 1,2 % výpočtového základu za každý celý rok pojištění. Při stanovení výše starobního důchodu pro účely výpočtu pozůstalostních důchodů se k době účasti na důchodovém spoření nepřihlíží. Účast na důchodovém spoření neovlivní ani výši invalidního důchodu.

Nově je upraven nárok na starobní důchod pojištěnce účastného důchodového spoření, který dosáhl věku 65 (nebo vyššího, je-li důchodový věk vyšší), a kterému z tohoto důvodu zanikl nárok na invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně. Výše procentní výměry tohoto starobního důchodu činí výši procentní výměry invalidního důchodu, avšak jen za podmínky, že souhlasí s převedením částky ve výši 60 % prostředků uspořených pojištěncem v důchodovém spoření ve prospěch státního rozpočtu. Pokud s převedením uvedené částky nesouhlasí, bude výše starobního důchodu stanovena se zřetelem k účasti na důchodovém spoření.

Od 1. 1. 2013 je mezi tzv. vyloučené doby, tj. doby, které se vylučují při stanovení osobního vyměřovacího základu, zařazena doba pobírání tzv. předdůchodu, což je dávka doplňkového penzijního spoření (tzv. III. pilíř), nikoli tedy dávka důchodového pojištění. Podmínky přiznání a vyplácení tzv.předdůchodu upravuje zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření.