Příplatky a příspěvky k důchodům

Příplatek k důchodu politickým vězňům z let 1948 - 1989

Ke zmírnění křivd způsobených komunistickým režimem přijala vláda ČR nařízení č. 622/2004 Sb., podle kterého náleží politickým vězňům z období komunistického režimu, popřípadě osobám, které po nich pobírají vdovský nebo vdovecký důchod. Nařízení nabylo účinnosti dnem 1. ledna 2005. Na příplatek mají při splnění stanovených podmínek nárok političtí vězni, vdovy a vdovci a sirotci.

Nároky podle zákona č. 357/2005 Sb., týkající se některých účastníků odboje v období I. a II. světové války a osob perzekuovaných v období komunistického režimu a některých pozůstalých po těchto osobách

Zákon č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození a o změně některých zákonů, v sobě zahrnuje tři samostatné nároky:

  • příplatek k důchodu, který je výrazem ocenění účastníků odboje za I. a II. světové války
  • zvláštní příspěvek k důchodu, jehož účelem je kompenzovat zrušení výhod v oblasti dopravy, telekomunikací, lázeňské péče atd., poskytovaných některým účastníkům odboje za II. světové války a některým osobám pronásledovaným komunistickým režimem, a pozůstalým po těchto osobách
  • jednorázovou peněžní částku některým účastníkům národního boje za osvobození v době II. světové války, kterým nebyla peněžní částka podle zákonů č. 39/2000 Sb. a č. 261/2001 Sb. poskytnuta jen proto, že to tyto zákony vzhledem k délce jejich odbojové činnosti neumožňovaly, a některým pozůstalým po těchto osobách; nárok na tuto dávku bylo možno uplatnit nejpozději do 31. 12. 2006.

Vzory žádostí o uvedená odškodnění najdete v tiskopisech. K dispozici je též znění ustanovení § 1 a 2 zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, a to vzhledem k tomu, že podmínky v nich uvedené je třeba pro přiznání nároku splnit.