Dávky

Česká správa sociálního zabezpečení rozhoduje podle zákona o dávkách důchodového pojištění. Důchody z českého důchodového pojištění jsou řádné i předčasné důchody starobní,  invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí důchody. Žádosti o  důchody sepisují místně příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ. Výši  důchodu spočítají pracovníci ústředí ČSSZ. V zákonem stanovených případech rozhodují o dávkách důchodového pojištění příslušné orgány Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra nebo Ministerstva spravedlnosti. ČSSZ vyplácí důchody předem, a to bezhotovostně na bankovní účet klienta nebo v hotovosti prostřednictvím držitele poštovní licence (Česká pošta).
 

 

Dávky důchodového pojištění

Starobní důchody
Nárok na starobní důchod má pojištěnec, jestliže dosáhl důchodového věku a získal potřebnou dobu pojištění.

Invalidní důchody
Nárok na invalidní důchod má občan, pokud je invalidní a získal potřebnou dobu pojištění.

Pozůstalostní důchody
Náleží v případě, že zemře manžel, či manželka, nebo rodiče a získá se potřebná doba pojištění.

 

Jak na to

Podání žádosti o důchod

Žádosti o důchod sepisují místně příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ. 

Výpočet a výplata důchodu

Výši důchodu spočítají pracovníci ústředí ČSSZ. ČSSZ vyplácí důchody předem. Výplata důchodu je prováděna bezhotovostně na bankovní účet klienta nebo v hotovosti prostřednictvím držitele poštovní licence (Česká pošta).

ČSSZ připravila důchodovou kalkulačku pro orientační výpočet starobního důchodu. Na jednom místě si lze spočítat orientační výši důchodu a/nebo zjistit důchodový věk. 

Seznam bank, spořitelních a úvěrních družstev

Seznam bank a spořitelních a úvěrních družstev, do kterých lze poukazovat výplatu důchodů.

Souběh důchodů

Pokud jsou splněny současně podmínky nároku na výplatu více důchodů stejného druhu nebo výplatu starobního nebo invalidního důchodu, vyplácí se jen jeden důchod, a to vyšší.