Soutěže

Může být žena v domácnosti, která pečuje celodenně osobně a řádně alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku, zařazena ve zdravotním pojištění mezi osoby bez zdanitelných příjmů?

a) Ano.

b) Ne.

Na zaslání správné odpovědi máte tentokrát čas až do 17. srpna 2018, adresa je stále stejná nar.pojisteni@cssz.cz.

V červnu správně odpovídali ti, kteří zvolili za c): Uchazeč o zaměstnání, který byl vyřazen z evidence Úřadu práce ČR za nelegální práci, může být do ní znovu zařazen nejdříve po uplynutí 6 měsíců ode dne vyřazení. Malý dárek posíláme paní Jarmile Klimešové do Vrbna pod Pradědem.