Závazná objednávka

Měsíčník NÁRODNÍ POJIŠTĚNÍ

Celoroční předplatné na rok 2018 včetně nákladů na expedici a DPH činí 1 098 Kč.

 
Počet kusů  *   
Od čísla  *   
Jméno firmy
Jméno objednávajícího *   
Adresa *   
PSČ *   
Telefon
IČO
DIČ
E-mail *   
Přejete si daňový doklad * 
Ostatní sdìlení

Objednávka bude odeslána na e-mail: info@bmss.cz

Kontakt na dodavatele:

BMSS-Start s. r. o.
Za Kovárnou 422/19
109 00 Praha 10 - Dolní Měcholupy
Tel./fax: 325 568 085, 272 705 641