Rodičovský příspěvek

Tento článek vyšel v časopisu Národní pojištění č.: 10/2014

SOCIÁLNÍ DÁVKY

RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK

Na úvod připomeňme rozdíl mezi peněžitou pomocí v mateřství (PPM) a rodičovským příspěvkem. PPM je dávkou nemocenského pojištění, kterou vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení. Na výplatu PPM většinou navazuje výplata rodičovského příspěvku, který je dávkou státní sociální podpory a je vyplácen Úřadem práce ČR.

Oba tyto příspěvky současně pobírat nelze. Podle § 30a odst. 1 zákona č. 117/1995/Sb. nárok na rodičovský příspěvek přiznaný z důvodu péče o nejmladší dítě v rodině zaniká posledním dnem kalendářního měsíce předcházejícího kalendářnímu měsíci, ve kterém se stalo nejmladším dítětem v rodině jiné dítě, které zakládá nárok na rodičovský příspěvek, a to i v případě, že nebyla vyplacena celková částka rodičovského příspěvku. Zanikl-li nárok na rodičovský příspěvek proto, že se nejmladším dítětem v rodině stalo jiné dítě, náleží rodičovský příspěvek v kalendářním měsíci, v němž vznikl nárok, ve výši, která náleží z důvodu péče o dítě, které se stalo nejmladším dítětem v rodině.

 

O „RODIČÁK“ MŮŽETE ŽÁDAT AŽ TŘI MĚSÍCE ZPĚTNĚ

Poté, co skončí výplata „mateřské“ (PPM - peněžitá podpora v mateřství), přichází na řadu rodičovský příspěvek. V případě, že matka neměla na mateřskou nárok, bude dostávat rodičovský příspěvek ode dne narození dítěte. Je ovšem třeba, aby se dostavila na Odbor státní sociální podpory příslušného kontaktního pracoviště ÚP ČR dle místa trvalého bydliště a o příspěvek si zažádala. Dostávat ho bude vždy jen na nejmladší dítě v rodině. O dávku může matka žádat až tři měsíce zpětně od data, kdy na ni vznikl nárok – nemusí tedy spěchat. Může si v klidu uspořádat po porodu své věci a pak vyrazit na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR. K podání žádosti potřebuje rodný list dítěte. Pokud by sama nemohla žádost na ÚP ČR podat, může vyslat i otce miminka, je-li v rodném listě uveden.

 

CELODENNÍ PÉČE O DÍTĚ JAKO PODMÍNKA

Nárok na rodičovský příspěvek neovlivňuje to, zda matka (či otec) pracuje. Podstatné je, že musí jakožto rodič, který dávku pobírá, zajistit řádnou a celodenní péči o dítě. V praxi může dítě svěřit třeba babičce, najmout si chůvu nebo využít předškolních zařízení. Pokud se ale u dítěte mladšího dvou let rozhodne pro jesle či školku, pak doba, kterou tam dítě stráví, nesmí přesáhnout 46 hodin měsíčně. Při splnění těchto podmínek může dále pracovat i na hlavní pracovní poměr či bez omezení podnikat.

 

VARIANTY JSOU MOŽNÉ

V případě, že si matka před porodem neplatila nemocenské pojištění, má jen jednu variantu výplaty rodičovského příspěvku – bude ho dostávat do 4 let věku dítěte, přičemž do jeho 9 měsíců to bude ve výši 7 600 Kč měsíčně a po zbytek doby pak 3 800 Kč.

Pokud si nemocenské pojištění hradila, pak se nabízí hned několik možností měsíční výplaty dávky. Své rozhodnutí o výši i době čerpání rodičovského příspěvku může každé tři měsíce měnit podle toho, jak jí to zrovna nejvíce vyhovuje. Maximální celková částka, kterou během rodičovské může dostat, je pro všechny stejná – 220 000 Kč. Minimální doba pro čerpání dávky je 19 měsíců, maximální 4 roky. Při každé změně se od částky 220 000 Kč odečte už vyplacený obnos a zbytek se rozdělí na příslušný počet zbývajících měsíců. Po podání žádosti změna nastane od následujícího měsíce. Výše měsíčního příspěvku nesmí překročit 70 % hrubé mzdy rodiče a zároveň je omezena na maximální částku 11 500 Kč, minimálně pak 50 Kč měsíčně.

 

NAROZENÍ DALŠÍHO DÍTĚTE

Pokud žena nastoupí na druhou mateřskou dovolenou dříve, než dočerpá rodičovský příspěvek a nestačila by tedy vyčerpat celých 220 000 Kč rodičovského příspěvku na první dítě v původním rozložení, je možné včas, tedy již v době otěhotnění, změnit výši čerpané částky a odebrat tak celou sumu „rychleji“. Obnos ovšem nelze vyčerpat najednou, nýbrž pouze formou rozložení na nejvyšší možnou částku (maximálně 11 500 Kč na měsíc), kterou bude ÚP ČR vyplácet měsíčně. Tato volba je podmíněna výší příjmů před nástupem na mateřskou. Pokud žena neměla dostatečný příjem pro čerpání vyšší částky rodičovského příspěvku, může navýšení provést na základě dodání dokladů o příjmech (resp. nároku na nemocenskou) otce dítěte. Nestačí-li pro navýšení příjmy ani jednoho z rodičů, nevyčerpaná část rodičovského příspěvku zůstává státu a nelze ji vymáhat.

ÚPČR