Časopis Národní pojištění č. 8-9/2012

Obsah

Víte, že...

Na aktuální téma

Jana Smiggels Kavková: Kdy české ženy přestanou být v politice menšinou?

Kratší doba řízení neznamená nižší kvalitu rozhodování

Hana Kejhová: Samota starších lidí je mnohem závažnější než nedostatek peněz

Zdena Bočarovová: Nečekáme zázraky. Nabízíme šanci

Důchodové pojištění

JUDr. Vladimír Voříšek: Doba studia a její vliv v důchodovém pojištění

Sociální pojištění

JUDr. Lenka Hubková: Švýcarsko a další státy začaly aplikovat „nová“ koordinační nařízení o sociálním zabezpečení

Ing. Petra Štěpánková: Pracovní úrazy a nemoci z povolání v členských státech EU, EHP a Švýcarsku – I. část

Zdravotní pojištění

Ing. Antonín Daněk: Lhůty pro plnění povinností

Lékařská posudková služba

JUDr. Radim Langer: Osobní kontakt posudkových lékařů s posuzovanými účastníky z pohledu soudů 

Zaměstnanost

Zvoní zaměstnancům hrana?

JUDr. Marie Salačová: Oddělené a neoddělené počítání tuzemského stravného

Pracovní právo

JUDr. Ladislav Jouza: Pracovní náplň a její změny

Osobnostní rozvoj

Ing. Miroslav Škvára: Peníze pod kontrolou

Mgr. Renáta Provazníková: Konflikty – jak je řešit a jak jich využívat

Zákonodárství

Ve sbírce zákonů vyšlo

Ze soudní praxe

Mgr. Ladislava Jasanská, Mgr. Ondřej Preuss: Okamžité zrušení pracovního poměru

Mgr. Dana Řeháková: Nárok na peněžitou pomoc v mateřství

ČSSZ INFORMUJE

Ošetřovné od A do Z

Jak prokazovat nárok na výplatu sirotčího důchodu

Počty pracovních neschopností klesly, doba trvání nemoci se prodloužila

Důležité údaje

Příspěvek na vytvoření chráněného pracovního místa

Informace pro osoby pečující o dítě do 4 let ve vztahu k úhradě zdravotního pojištění a započtení dob pro důchodové pojištění

Konzultace