Časopis Národní pojištění č. 7/2012

Obsah

Víte, že...

Na aktuální téma

Ing. Vladimír Kváča, Ph.D.: Evropské fondy na MPSV ostudu nedělají

Michal Urban: Moderní politika státu vůči mladým lidem

Důchodové pojištění

Ing. Radek Urban: II. pilíř penzijního systému - pojistné na důchodové spoření

Nemocenské pojištění

Mgr. Vít Georgián: Zaměstnání malého rozsahu – část 2.

Sociální pojištění

Alena Jančíková: Zahájení výkonu samostatné výdělečné činnosti

Zdravotní pojištění

Ing. Antonín Daněk: Když zaměstnanec začíná podnikat

Lékařská posudková služba

MUDr. Jiřina Ramianová: Hlavní úkol pro rok 2012

Zaměstnanost

Mgr. Olga Bičáková: Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v roce 2012         

Mgr. Hana Kejhová: Finové odcházejí do důchodu stále později.

Dobrovolně a rádi, protože se jim to vyplatí

Pracovní právo

JUDr. Ladislav Jouza: Nová řešení otázek týkajících se dovolené

Osobnostní rozvoj

Ing. Miroslav Škvára: Peníze pod kontrolou

Zákonodárství

Ve sbírce zákonů vyšlo

Stav projednání návrhů některých zákonů

Ze soudní praxe

JUDr. Irena Hrdličková: Ustanovení právního zástupce pro řízení o žalobě

proti rozhodnutí ČSSZ

Důležité údaje

Rady, jak předejít vykradení domů, bytů či rekreačních objektů

Konzultace