Časopis Národní pojištění č. 12/2017

Obsah

Víte, že...

Na aktuální téma

  • JUDr. Jindřich Habada: Princip oficiality a nová právní úprava přestupkového řízení
  • v praxi orgánů sociálního zabezpečení
  • Richard W. Fetter: Úroky z prodlení z výživného – opět nově

Nemocenské pojištění

Pracovní právo

Zdravotní pojištění

Osobnostní rozvoj

  • doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D.: Zdravotní gramotnost

Zákonodárství

  • Ve Sbírce zákonů vyšlo        

Důležité údaje

  • Sociální pojištění v roce 2018

Konzultace   

Rejstřík

Obálka