Časopis Národní pojištění č. 11/2017

Obsah

Víte, že...

Na aktuální téma

  • Ohlédnutí za 49. Dňami posudkového lekárstva     

Sociální pojištění

Zdravotní pojištění

  • Ing. Antonín Daněk: Předdůchod

Lékařská posudková služba

Pracovní právo

Zaměstnanost

  • Opakované uplatnění mzdových nároků při platební neschopnosti zaměstnavatele          

Zákonodárství

  • Ve Sbírce zákonů vyšlo        

Ze soudní praxe

  • Změna pracovního úvazku: kdy je zaměstnanec nadbytečný?

ČSSZ informuje

  • Blahopřejeme!           
  • Hlavní změny v důchodovém pojištění schválené v roce 2017
  • Na konci června bylo evidováno přes 990 tisíc OSVČ

Důležité údaje

  • Změny v dávkách nemocenského pojištění v roce 2018      

Konzultace   

Obálka