Časopis Národní pojištění č. 10/2017

Obsah

Víte, že...

Na aktuální téma

  • Zájem Čechů o práci v zahraničí patří k nejnižším na světě

Sociální pojištění

  • Mgr. Michaela Veselá: Důchodový systém Kanady

Zdravotní pojištění

Pracovní právo

Zaměstnanost

  • Kdy se podpora v nezaměstnanosti nepočítá z výdělku      

Osobnostní rozvoj

Zákonodárství

  • Ve Sbírce zákonů vyšlo        

Ze soudní praxe

  • Pracovní úraz na pracovní cestě při činnosti ve prospěch zaměstnavatele  

ČSSZ informuje

  • Přehledy „důchodového konta“ rozeslány potřetí   
  • Pracující důchodci žádají o přepočet důchodu        

Konzultace

Obálka