Časopis Národní pojištění č. 5/2014

Obsah

Víte, že...

Na aktuální téma

  • Mgr. Michaela Marksová: Usilujeme o vyváženost a kontinuitu důchodového systému

Důchodové pojištění

Nemocenské pojištění

Zdravotní pojištění

Pracovní právo

  • JUDr. Ladislav Jouza: Skončení pracovního poměru ze zdravotních důvodů

Informační technologie

  • ČSSZ spolupracuje s vše na projektu otevřených dat

Osobnostní rozvoj

Zákonodárství

  • Ve sbírce zákonů vyšlo

Ze soudní praxe

  • JUDr. Jindřich Habada: Doručování na ohlašovnu
  • JUDr. Ondřej Preuss, Jakub Sembol: „Efektivnost“ výpovědi pro nadbytečnost

ČSSZ informuje

  • Dagmar Polívková: Vyplňování ELDP za rok 2013 – část 2. Případy překrývání vyloučených dob s příjmem z výdělečné činnosti

Konzultace   

Obálka