Časopis Národní pojištění č. 4/2014

Obsah

Víte, že... 

Na aktuální téma

  • Nová platforma na podporu vzdělávání ve firmách
  • JUDr. Andrej Lobotka: Komentář k zákonu o nemocenském pojištění

Důchodové pojištění

Nemocenské pojištění

Zdravotní pojištění

  • Ing. Antonín Daněk: Pracovněprávní vztahy a zaměstnání ve zdravotním pojištění

Pracovní právo

Zaměstnanost

  • Mgr. Olga Bičáková: Agenturní zaměstnávání v roce 2014

Ze soudní praxe

  • JUDr. Irena Hrdličková: Účastník řízení 

ČSSZ informuje

  • Dagmar Polívková: Vyplňování eldp za rok 2013 – část 1
  • Případy překrývání vyloučených dob s příjmem z výdělečné činnosti

Konzultace 

Obálka