Časopis Národní pojištění č. 2/2014

Obsah

Víte, že...

Na aktuální téma

  • Mgr. Petra Vitoušová: Odškodnění obětí trestných činů a peněžitá pomoc státu

Důchodové pojištění

  • Jana Dorčáková: Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění za rok 2013 a 2014

Sociální dávky

Zdravotní pojištění

Pracovní právo

  • JUDr. Ladislav Jouza: Rodina a zaměstnání
  • JUDr. Marie Salačová: Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1. ledna 2014

Zaměstnanost

  • Mgr. Olga Bičáková: Příspěvky zaměstnavatelům v roce 2014

Osobnostní rozvoj

Zákonodárství

  • Ve sbírce zákonů vyšlo   

Ze soudní praxe

  • Pracovní cesty cizinců   

ČSSZ informuje

  • Další zaměstnanci nově důchodově a nemocensky pojištěni    

Důležité údaje

  • Zaměstnanost v roce 2014          

Konzultace 

Obálka