Časopis Národní pojištění č. 1/2014

Obsah

Víte, že...        

Na aktuální téma

Sociální pojištění

Nemocenské pojištění

  • Tomáš Novotný: Nemocenské pojištění zaměstnanců po 1. lednu 2014

Sociální dávky

  • Dávky pěstounské péče – 1. část

Zdravotní pojištění

Pracovní právo

  • JUDr. Ladislav Jouza: NOZ a skončení pracovního poměru

Informační technologie

  • Bc. Radim Vřeský: e - Podání – specifická elektronická komunikace s ČSSZ

Osobnostní rozvoj

  • Okamžiky zlomu

Zákonodárství

  • Ve sbírce zákonů vyšlo  

Ze soudní praxe

ČSSZ informuje

  • Povinná elektronická komunikace s ČSSZ v roce 2014
  • ePortál ČSSZ je dalším krokem k modernizaci veřejné správy

Důležité údaje

  • Zdravotní pojištění od 1. ledna 2014                                                          

Konzultace        

Obálka

obalka 1/2014