Časopis Národní pojištění č. 8-9/2014

Obsah

Víte, že...

Na aktuální téma

  • Ing. Monika Barton, MBA: Je heutagogika odpovědí na současné potřeby rozvoje?
  • Mgr. Olga Bičáková: Smlouva o důchodu
  • Etické chování není ve vedení firem samozřejmostí

Důchodové pojištění

Zdravotní pojištění

Lékařská posudková služba

  • doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D., Mgr. Pavlína Adamcová, MUDr. Rostislav Čevela, Ph.D., MBA, MUDr.
  • Miroslav Bosák: Porovnání úlohy a činnosti LPS v systému nemocenského pojištění v ČR a na Slovensku

Pracovní právo

Osobnostní rozvoj

Informační technologie

Zákonodárství

  • Ve sbírce zákonů vyšlo

Ze soudní praxe

ČSSZ informuje

  • Nejčastější mýty o důchodech

Konzultace

Obálka